Informacje ogólne

Sanatorium nie dokonuje wcześniejszej rezerwacji miejsc dla pacjentów kierowanych poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Właściwe kwaterowanie pacjentów odbywa się w Izbie Przyjęć, wg kolejności przybycia.


 

INFORMACJE DLA PRZYJEŻDŻAJĄCYCH ZE SKIEROWANIEM NFZ

 

1. Turnus leczniczy trwa 21 dni.

2. Pobyt rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godziny 14:00 obiadem, a kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu i zakończenia turnusu wynika z umowy zawartej z NFZ.

3. Pacjentów skierowanych przez NFZ przyjmujemy wyłącznie w dniu rozpoczęcia turnusu.

Bez kolejki przyjmowane są następujące osoby:

- kobiety w widocznej ciąży,

- osoby o widocznej niepełnosprawności ruchowej poruszające się o kulach lub na wózku,

- osoby niewidome,

- zasłużeni honorowi dawcy i zasłużeni dawcy przeszczepu - po okazaniu legitymacji,

- inwalidzi wojenni i wojskowi - po okazaniu legitymacji,

- kombatanci i osoby represjonowane - po okazaniu legitymacji.

4. Dodatkowy, płatny nocleg przed planowanym przyjazdem lub po jego zakończeniu należy uzgodnić z recepcją - telefon 54 283 91 00

5. Pacjenci skierowani do Sanatorium "ORION" wnoszą częściową odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie, wykaz dopłat znajduje się na skierowaniu.

6. Za okres pobytu w Sanatorium pobierana jest opłata uzdrowiskowa w kwocie 6,00 zł dziennie. Z opłaty uzdrowiskowej zwolnione są wyłącznie osoby niewidome i ich opiekunowie - posiadające dokument potwierdzający niepełnosprawność ze względu na wzrok, z oznaczeniem "04".

7. Osoby przebywające w szpitalu uzdrowiskowym, są zwolnione z opłaty uzdrowiskowej.

8. Wyjeżdżając na pobyt do sanatorium lub szpitala uzdrowiskowego należy zabrać ze sobą:

  • skierowanie potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ,
  • dowód tożsamości,
  • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu,
  • aktualne wyniki badań - laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych; w przypadku leczenia poszpitalnego należy dołączyć kopię karty informacyjnej ze szpitala,
  • prosimy dodatkowo zabrać odzież sportową, strój kąpielowy, klapki na basen i czepek kąpielowy.

 

ZASADY PRZYDZIAŁU POKOJU

 

1. Pokoje dla pacjentów rezerwowane są zgodnie z kontraktem zawartym z NFZ. W pierwszej kolejności pokoje jednoosobowe przydzielane są na podstawie wskazań medycznych. Zaświadczenie nie gwarantuje rezerwacji w pokoju z powodu ich ograniczonej ilości.

2. Małżeństwa, które posiadają różne nazwiska, a nie zgłoszą tego faktu przed przyjazdem pod numerem kontaktowym 54 283 94 01, kierowane będą na oddzielne miejsca w pokojach wieloosobowych.

3. Pacjenci kierowani na pobyty sanatoryjne mają zapewnione - zgodnie z kontraktem z NFZ - miejsca w pokojach dwuosobowych, małżeństwa, które takich miejsc nie otrzymały z powodu ograniczonej ilości, będą kierowane do pokoi studio lub oddzielnie na miejsca w pokojach wieloosobowych ( odpowiednio męskich i damskich). Takie sytuacje rozdziału małżeństw są bardzo rzadkie, ale nie jesteśmy w stanie ich zupełnie wykluczyć.

Kontakt

SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowe MSWiA "ORION"
w Ciechocinku

ul. Warzelniana 1
87- 720 Ciechocinek

tel. +48 (54) 283 91 00
sekretariat@sanatoriumorion.pl

 

ZAPRASZAMY DO WYSTAWIANIA OPINII

 

Wspólna strona grupy Sanatoriów MSWiA :