Zakres świadczeń sanatoryjnych

1. Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych:

Profil leczenia: choroby reumatologiczne, osteoporoza i otyłość.

Ubezpieczony skierowany do sanatorium ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie oraz pokrywa w całości koszty dojazdu do ośrodka i z powrotem. Zabiegi lecznicze finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Wniosek o sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista, mający podpisaną umowę z NFZ. Leczenie sanatoryjne trwa 22 dni.

Koszt poniesionej odpłatności zależy od sezonu i komfortu pokoju, w jakim przebywa kuracjusz.

 

2. Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych:

Profil leczenia: choroby reumatologiczne, osteoporoza i otyłość.

Ubezpieczony skierowany do szpitala uzdrowiskowego pokrywa jedynie koszty dojazdu do ośrodka i z powrotem. Wyżywienie, zakwaterowanie, zabiegi lecznicze oraz całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Leczenie trwa 22 dni.

 

Wniosek o szpitalne leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ze szpitala lub lekarz mający umowę z NFZ, dołączając karty informacyjne ze szpitala. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza uzdrowiska.

 

3. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci:

(umowa wyłącznie z Kujawsko-Pomorskim OW NFZ)

Profil leczenia: choroby reumatologiczne, osteoporoza i otyłość.

Opieka medyczna oraz zabiegi są finansowane przez NFZ, kuracjusz we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie. Leczenie odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego. Leczenie ambulatoryjne może trwać (6, 12 lub 18 dni).

Kontakt

SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowe MSWiA "ORION"
w Ciechocinku

ul. Warzelniana 1
87- 720 Ciechocinek

tel. +48 (54) 283 91 00
sekretariat@sanatoriumorion.pl

 

ZAPRASZAMY DO WYSTAWIANIA OPINII

 

Wspólna strona grupy Sanatoriów MSWiA :