Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku

ul. Warzelniana 1

87-720 Ciechocinek

NIP 891 14 04 321

REGON 910855711

 

Recepcja:
tel. 54 283 91 00
faks 54 283 96 00

e-mail: recepcja@sanatoriumorion.pl

Sekretariat:
tel. 54 283 91 09
faks 54 283 63 70

e-mail: sekretariat@sanatoriumorion.pl

Dział Marketingu:
tel. 54 283 91 14

tel. 54 283 91 10


tel./faks 54 283 63 31
e-mail:

marketing@sanatoriumorion.pl

rezerwacja@sanatoriumorion.pl

Dyżurka Pielęgniarek:
300 - tel. 54 283 93 00
013 - tel. 54 283 91 66

Przełożona Pielęgniarek:

Małgorzata Karaś,

pełnomocnik dyrektora ds. weteranów

tel. 54 283 94 01

pielegniarka@sanatorumorion.pl

Planowanie Zabiegów:
tel. 54 283 91 87

Kasa:
tel. 54 283 91 07

Inspektor Ochrony Danych:
Piotr Mełnicki

iod@sanatoriummswia.pl

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

ePUAP: /spzozorion/skrytka lub /spzozorion/SkrytkaESP

 

Konto bankowe:

Bank BGK o/Toruń

83 1130 1075 0002 6156 5520 0004

Kod SWIFT: GOSKPLPW

IBAN: PL 83 1130 1075 0002 6156 5520 0004

http://www.sanatoriumorion.pl

SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowe MSWiA "Orion"
w Ciechocinku

ul. Warzelniana 1
87- 720 Ciechocinek

tel. +48 (54) 283 91 00
sekretariat@sanatoriumorion.pl

 

ZAPRASZAMY DO WYSTAWIANIA OPINII

 

Wspólna strona grupy Sanatoriów MSWiA :